Sale & Lease back

Liquiditeit voor uw onderneming nodig?

Vermogen van ondernemingen zit vaak vast in kapitaalgoederen (gebouwen, machines, voertuigen). Veel ondernemers hebben vermogen, maar medewerkers of leveranciers kunt u niet betalen met bakstenen. Bij een Sale - Leaseback verkoopt u uw vastgoed en u huurt het vervolgens terug van de koper. De verkoper wordt zo huurder en koper wordt verhuurder.

Waarom is mijn vastgoed aantrekkelijk voor kopers?

Beleggers die vastgoed kopen om rendement te maken, willen zoveel mogelijk risico's beperken. Als een belegger een gebouw koopt dat leeg en vrij van huur is, kan het een maand duren, een half jaar of een jaar voordat zich een gebruiker aan dient. Wanneer diezelfde belegger uw complex koopt en u huurt het terug, is dit leegstandsrisico er niet.

Wat ook relevant is voor kopers is de kwaliteit van het gebouw. Dit betekent overigens niet dat alleen moderne nieuwe gebouwen interessant zijn voor sale - leaseback. Ook gebouwen die wat ouder zijn kunnen op belangstelling rekenen van beleggers. Je zou kunnen stellen dat de koper zich zelfs vooral focust op het contract boven het vastgoed.

Kan een Sale - Leaseback bij ieder type vastgoed?

Ja. Het maakt niet uit of u eigenaar bent van een kantoorgebouw, bedrijfscomplex of winkelruimte.

Ons kantoor staat in contact met een keur aan beleggers die variëren van lokale en regionale beleggers die bijvoorbeeld hun eigen onderneming verkochten en zo startten met beleggen, tot grote fondsbeleggers en institutionele investeerders. Sommige beleggers hebben een focus op slechts één vastgoedcategorie en zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in logistiek vastgoed. Andere beleggers zoeken een spreiding tussen de verschillende categorieën en beoordelen iedere kans die voorbij komt.

Sale & Lease back

Hoe maakt een belegger zijn afweging als hij interesse heeft in mijn gebouw?

Als gemeld kijkt de belegger eerst en primair naar de kwaliteit van de huurder. Belangrijk tweede punt is de kwaliteit van het gebouw. Als er een positieve grondhouding is om een locatie of gebouw aan te kopen, is de maximale prijs die de koper wil betalen gekoppeld aan de huurprijs en de huurperiode die u bij huur overeen komt. De periodieke huurprijs die u aan de koper betaalt, zijn voor hem zijn bruto huurinkomsten.

De belegger trekt daarvan af de jaarlijkse kosten die hij als eigenaar van het complex heeft (verhuurdersonderhoud, opstalverzekering, gemeentelijke belastingen enzovoorts) en komt dan op zijn netto huurinkomsten.

De netto huurinkomsten worden door de belegger vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van zijn risico. Hoe lager het risico, hoe lager het gewenste rendement en hoe hoger de betaalfactor. Voor het bepalen van de rendementseis kijkt de belegger naar andere objecten in zijn portefeuille, maar ook naar andere beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, schepen, kunst, goud enzovoorts.

Hoe te beginnen?

Om u op goede wijze te kunnen adviseren, maken we graag vrijblijvend een afspraak bij u op het bedrijf om het gebouw / complex op te nemen. Tijdens die kennismaking met de locatie, wisselen we ook graag met u van gedachten over uw bedrijf en uw bedrijfsvoering.

Wat zijn uw verwachtingen voor de middellange en lange termijn en wat voor een perspectief ziet u voor uw onderneming en uw branche? Afhankelijk van de complexiteit van uw object kan er soms ter plaatse een inschatting worden gegeven van marktconforme huur en daaraan gekoppelde opbrengstprijs. In veel gevallen is eerst nader onderzoek nodig van akten, bestemmingsplan en plattegronden.

Meer informatie over Sale & Lease back?

Leon Schreppers MRICS RM Leon Schreppers MRICS RM
Leon Schreppers MRICS RM Leon Schreppers MRICS RM

Partner - Makelaar - Capital Markets

Jos Dams MRICS RM Jos Dams MRICS RM
Jos Dams MRICS RM Jos Dams MRICS RM

Partner - Makelaar - Capital Markets / Offices

Dirk Verberne MRICS RM Dirk Verberne MRICS RM
Dirk Verberne MRICS RM Dirk Verberne MRICS RM

Partner - Makelaar - Offices / Industrial