Waarom investeren in uw kantoor juist nu verstandig is

Geschreven door Dirk Verberne MRICS RM op 2 juli 2020

Hoezeer de onzekerheden de Nederlandse vastgoedmarkten ook overnemen, het is cruciaal om te blijven investeren in de kwaliteit van ons vastgoed. Het uitstellen van investeringen leidt op termijn tot schade voor de bouwsector. Deze sector is juist van belang om de kantorenmarkt klaar te maken voor de nieuwe realiteit na corona, blogt Rick van Zwet, hoofd onderzoek bij vastgoedmakelaar Dynamis.

De Nederlandse bouwsector wordt van oudsher hard geraakt door economische klappen. In de periode 2009 tot 2014 werden investeringen massaal uitgesteld waardoor maar liefst 80.000 voltijdbanen verdwenen. De vraaguitval werd toen veroorzaakt door een opeenstapeling van de bankencrisis, de eurocrisis en de stringente regels op de woningmarkt. Door het grote verlies aan banen kon de bouwsector de grote bouwopgave na de crisis nauwelijks aan. Hoewel dit doemscenario niet verwacht wordt bij de huidige coronacrisis is een (gedeeltelijke) uitval van de vraag en de investeringen onvermijdelijk.

Een stevige terugval in bouwcapaciteit kan de kantorenmarkt zich niet veroorloven. In het (post-)corona tijdperk is de bouwsector juist hard nodig om de kantorenvoorraad aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden. Twee belangrijke ontwikkelingen gaan de komende jaren spelen op de kantorenmarkt waarbij de inzet van de bouw- en installatiebranche onmisbaar is.

Kantoor als bijenkorf
Corona heeft al het kantoorpersoneel in korte tijd kennis laten maken met thuiswerken. Hoewel de tendens naar meer thuiswerken al gaande was, zal deze transitie versneld plaatsvinden. Het kantoor zal zich verder ontwikkelen tot de plek waar met name overleg en intensieve samenwerking met collega’s plaats gaat vinden. Een groot deel van de kantorenvoorraad bestaat nog uit ‘ouderwetse’ kantoorvloeren, de indeling en de infrastructuur zal dan aangepast moeten worden aan de moderne vormen van werken.

Tevens is de verwachting dat bedrijven die op verspreide locaties kantoor houden, hun activiteiten versneld gaan concentreren. Het kantoor wordt een bijenkorf waar werknemers af en aan vliegen wanneer dat noodzakelijk is voor overleg of voor het ontvangen van klanten. Omdat dit uitstekend vanaf één locatie kan, blijft de behoefte aan centraal gelegen, ruime kantoorlocaties in de toekomst aanwezig. Nieuwbouw is noodzakelijk om in deze behoefte te kunnen voorzien.

Bruine labels worden groen
Daarnaast moet de bouwsector hard aan de bak voor een duurzamere kantorenvoorraad, maar liefst twee derde van de kantoren heeft een bruin label of geen enkel label. De uiterste datum om een energielabel C voor elk kantoor te hebben nadert met rasse schreden. Juist in deze tijd waarin veel kantoren (gedeeltelijk) leeg staan, kunnen energiebesparende maatregelen relatief eenvoudig doorgevoerd worden. De overlast voor het bedrijfsproces blijft dan zeer beperkt.

Blijf investeren
Kortom, vastgoedeigenaren moeten hun investeringen niet uitstellen door de huidige onzekerheid rondom corona, maar juist blijven investeren. Enerzijds houden investeringen de bouwcapaciteit op peil, cruciaal tijdens economisch slechtere tijden. Anderzijds zijn kwaliteitsverbeteringen aan kantoren noodzakelijk om de aantrekkelijkheid en verhuurbaarheid op termijn te garanderen. Het kantoorgebruik verandert door corona, de panden moeten mee veranderen. De partijen die er goed in slagen om hun panden klaar te maken voor een nieuwe realiteit, winnen de gunst van de huurder.

Om vastgoedeigenaren te verleiden om te investeren in hun panden, kunnen overheden verschillende stimulerende maatregelen doorvoeren. Gezien de gewenste verduurzaming van de kantorenvoorraad, is dit het moment om subsidieregelingen ten behoeve van energielabel C op te schalen. Ook kunnen investeringen worden aangejaagd door het verlagen van de btw-tarieven voor renovatiewerkzaamheden.

Waarom investeren in uw kantoor juist nu verstandig is
Dirk Verberne MRICS RM
Neem contact op met Dirk