Krakersgroeperingen actief in Eindhoven

Geschreven door Jos Dams MRICS RM op 16 november 2018

Leegstaand vastgoed – Wat te doen om kraken te voorkomen

De laatste tijd zijn er in Eindhoven weer regelmatig krakersgroepen actief. Ook landelijk worden door idealisten en actiegroepen panden gekraakt. In deze nieuwsbrief informeren wij u over wat u moet doen wanneer u leegstaand vastgoed heeft.

Kraken – wat te doen binnen 24 uur

“Kraken is het zonder recht of titel of toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerende zaak in de vorm van een ongebruikt terrein, gebouw of ruimte”. Sinds 2010 is kraken verboden op basis van de wet Kraken en Leegstand en wordt het gezien als een misdrijf. Een kraker kan op grond van artikel 138a Wetboek van Strafrecht worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. In de praktijk komt dit echter zelden voor. Daarbij geldt niet meer dat een pand eerst een jaar leeg moet staan voordat een kraker zijn intrek kan nemen. Dit kan al direct vanaf het moment dat het pand leegstaat.

Uw vastgoed aantoonbaar in gebruik

Bij kraak heeft de Officier van Justitie op grond van de wet de bevoegdheid het gekraakte pand te betreden en te ontruimen. Is het object daadwerkelijk aantoonbaar in gebruik bij een officiële gebruiker of wordt de kraak terstond (binnen 24 uur) geconstateerd, dan kan de politie overgaan tot directe ontruiming waarbij de krakers aangehouden worden. Dit is tevens het geval als er sprake is van verstoring van de openbare orde of een gevaarlijke situatie ontstaat, zowel voor de krakers als de omwonenden.

Tevens heeft de eigenaar van een gekraakt pand zelf de mogelijkheid om ontruiming af te dwingen. In een civielrechtelijke procedure kan ontruiming van het gebouw worden gevorderd. Het zonder recht of titel, dus zonder een huurovereenkomst bijvoorbeeld, gebruik maken van een pand, levert een grond voor ontruiming op. Krakers maken door het gebruik namelijk inbreuk op het eigendomsrecht van de eigenaar. Het eigendomsrecht is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Het staat de eigenaar, met uitsluiting van een ieder, vrij om van de zaak gebruik te maken en levert tevens de bevoegdheid op om zijn eigendom op te eisen van een ieder die haar zonder recht of titel onder zich houdt. Dit kan enerzijds in een kort geding als er sprake is van voldoende spoedeisend belang, is dit niet het geval dan kunt u kiezen voor een bodemprocedure.

Deze wettelijke strafrechtelijke mogelijkheden betekenen helaas niet dat politie en justitie direct optreden tegen krakers. Zelfs als er aangifte is gedaan, besluit de Officier van Justitie vaak vooralsnog niets te doen.

Beroep op huisvrede

Krakers doen na het binnentreden een beroep op huisvrede. Al snel nadat kraken bij wet strafbaar was gesteld, is in de rechtspraak aangenomen dat degene die met uitzetting wordt bedreigd in de gelegenheid moet zijn de zaak aan de rechter voor te leggen, voordat de ontruiming wordt geëffectueerd. Als de kraker die mogelijkheid niet heeft, kan de ontruiming door de Officier van Justitie strijd met artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) betekenen. In dit artikel is het huisrecht beschreven dat één ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Een procedure is daarmee vaak onvermijdelijk als de Officier van Justitie tot ontruiming zou willen overgaan. De kraker krijgt minimaal 6 weken om zijn verdediging voor te bereiden. In deze periode heeft u als vastgoedeigenaar geen beschikking over zijn pand.

Leven in en om uw pand

Door een leegstaand pand tijdelijk in gebruik te geven zorgen tijdelijke bewoners en/of ondernemers voor leven in en om het pand. Zij houden een oogje in het zeil en de deur kan geopend worden voor de nodige partijen die werkzaamheden in het pand moeten verrichten.

Als vastgoedeigenaar behoudt u de controle over het pand, blijft u toegang houden en verbetert u de uitstraling in de periode van leegstand. De koffie kan zelfs klaar worden gezet wanneer u een bezichtiging heeft gepland.

Contact

Gapph Vastgoedbeheer biedt mogelijkheden om uw leegstaande vastgoed optimaal te benutten. Voor elke locatie is een maatwerkoplossing te leveren. Benieuwd wat zij voor u kunnen betekenen? Gapph Vastgoedbeheer is gevestigd aan de St. Antoniusstraat 9 in Eindhoven, telefoon (088) 62 62 200, email info@gapph.nl.

Krakersgroeperingen actief in Eindhoven
Jos Dams MRICS RM
Neem contact op met Jos