ENERGIELABEL C- VERPLICHTING

Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht voor alle kantoorpanden > 100 m² in Nederland om minimaal Energielabel C te hebben. Maar de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) meldt dat de helft van de kantoren nog niet aan deze eis voldoet. Als de panden niet op tijd hun label bemachtigen, moeten ze mogelijk worden gesloten. Hierop zal aanvankelijk door gemeentes en provincies gehandhaafd worden.

Momenteel bezit 56 procent van de kantoorpanden nog geen Energielabel of lager dan Energielabel C. Er zijn uitzonderingen op deze C verplichting. Wilt u weten of uw vastgoed naast het Energielabel ook moet voldoen aan de C- verplichting? Kijk hiervoor op: www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren. Hier staat voor u een overzichtelijke “beslisboom” klaar met heldere praktijkvoorbeelden.

VERDUURZAMEN, HOE DAN?

De verduurzamingsmaatregelen die u voor uw kantoorpand kunt treffen zijn voor elk object verschillend. Zo heeft het bouwjaar grote invloed op de uitkomst van het verduurzamingsadvies voor uw pand. Voorbeelden van maatregelen zijn ledverlichting, HR-ramen met goede U waarden, isolatie van gevels, vloeren, daken en eventueel een hybride of warmtepomp.

Heeft u nog een Energielabel nodig? Dan wordt er gevraagd naar alle beschikbare plattegronden en bewijzen van zichtbare en onzichtbare (denk aan isolatie) renovaties. Dan kunnen deze gegevens meegenomen in de berekeningen en zal de waarde van het Energielabel hoger zijn. Heeft u lager dan de verplichte C?
Dan kan er op basis van de berekeningen van het Energielabel een advies rapportage opgemaakt worden om tot A, B of C te komen.

Duurzame kantoorpanden zijn meer waard en hebben hogere huuropbrengsten. Ook zijn de investeringskosten snel terugverdiend. Want met de juiste verduurzamingsmaatregelen kunt u enorm besparen op uw energierekening. Geen overbodige luxe in deze tijd.

Meer informatie?

Energiebouwadvies
Stratumsedijk 27
5611 NB Eindhoven

Marc Weyhenke
M: 06-54260074
T: 040-8437061

ENERGIELABEL C- VERPLICHTING
drs. Moniek Ruitenbeek MRICS
Neem contact op met drs. Moniek