De Dieze 17 te Best

Dit complex omvat circa 5.810 m² bedrijfs-/opslagruimte en circa 352 m² kantoorruimte met een riant buitenterrein op een perceel van 10.695 m².
Het object stond te huur na het vertrek van huurder Enexis naar Veldhoven. Er was vanuit de huurmarkt belangstelling zowel voor het gehele complex als in delen, echter het complex is uiteindelijk verkocht aan een eigenaar-gebruiker. NFB Coatings, die ernaast gevestigd is op De Dieze 21. NFB Coatings was op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden en heeft dit complex in eigendom verworven. Het complex zal gefaseerd in gebruik genomen worden. Als eerste zal de bedrijfshal direct grenzend aan het huidige complex van NFB Coatings in gebruik genomen worden. Er zal een productielijn worden geplaats.

Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis Logistiek, bracht de transactie totstand samen met Q-Bedrijfslocaties namens een regionale particuliere belegger.

Recentelijk heeft Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars meerdere bedrijfsmatige objecten in Best verhuurd en verkocht. Ook in Best trekt de markt aan.