Oranjestraat 2 a, Eindhoven 5611 JH Eindhoven

5611 JH Eindhoven prijs op aanvraag

Omschrijving

Karakteristiek kantoorobject met transformatiemogelijkheden

Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars B.V. nodigt u graag uit om deel te nemen aan de verkoopprocedure van het kantoorobject ‘Kantoor van Oranje’ met omliggend terrein, ondergrond, erf en overige aanhorigheden, gelegen te Eindhoven aan de Oranjestraat 2a (5611 JH).

Object
Het te verkopen object betreft een bijzonder...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Karakteristiek kantoorobject met transformatiemogelijkheden

Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars B.V. nodigt u graag uit om deel te nemen aan de verkoopprocedure van het kantoorobject ‘Kantoor van Oranje’ met omliggend terrein, ondergrond, erf en overige aanhorigheden, gelegen te Eindhoven aan de Oranjestraat 2a (5611 JH).

Object
Het te verkopen object betreft een bijzonder karakteristiek voormalig schoolgebouw uit de jaren ’30 (ULO), thans in gebruik als kantoor, met bijbehorend verhard terrein, ondergrond, erf en overige aanhorigheden. Het onderliggende kavel heeft een oppervlakte van 853 m² en is deels verhard, met aan de voorzijde enkele parkeerplaatsen aan de Oranjestraat en aan de zijde van de Mauritsstraat een eigen parkeerterrein.

Omstreeks 1938 werd het object gebouwd ten behoeve van de Textiel School is het object thans een representatieve kantoorvilla. Allerlei authentieke elementen zijn in het gebouw bewaard gebleven. Het gebouw is dan ook aangewezen als cultureel erfgoed.

Huidige eigenaar heeft een plan laten ontwerpen voor de herontwikkeling van het object naar 11 woonappartementen en heeft hiervoor tevens een (omgevings-) vergunning verkregen.

Oppervlakte
Het object bestaat uit de volgende oppervlaktes:
Kantoor Archief
Kelder 25 m2
Begane grond 265 m2
1e etage 205 m2
2e etage 117 m2 26 m2
Totaal 587 m2 51 m2

Locatie
Het karakteristieke vooroorlogse schoolgebouw is vrijstaand gelegen in de leuke omgeving ’De Bergen’ met de binnenstad, Wilhelminaplein en Philips Stadion nabij.

Door de ligging aan de westkant van het centrum van Eindhoven is het object per auto prima bereikbaar.
Het betreft een prima zichtlocatie door de ligging op de hoek Mauritsstraat/Anna van Egmondstraat.

Een bushalte is op loopafstand gelegen, terwijl het bus en treinstation circa een kwartier lopen is.

Parkeren
Op eigen terrein zijn 14 parkeerplaatsen gesitueerd, zowel voor de deur in Oranjestraat alsmede op nieuw aangelegd parkeerterrein aan de Mauritsstraat.

Bouwkundige staat
Het gebouw bestaat uit 3 bouwlagen en is traditioneel gebouwd, opgetrokken uit metselwerk met deels houten en deels betonvloeren, met een houten kapconstructie en met pannen bedekt.

Het opleveringsniveau van het gebouw kent onder meer de volgende kenmerken±
- entree aan de voor- en achterzijde met terrazzovloer en gedeeltelijk betegeld met originele tegels;
- bouwkundige wanden afgewerkt met spuitwerk of stucwerk;
- stucwerkplafond en systeemplafond met verlichting;
- verwarming met radiatoren met thermostatische kranen (cv-installatie AWB Thermo-master HR 120, bouwjaar 2000);
- authentieke stalen kozijnen met enkele beglazing en aluminium kozijnen met draai-/kiepramen met dubbele beglazing
(als voorzetramen);
- diverse toiletgroepen;
- authentieke natuurstenen trap
- plafondhoge wandkasten;
- garderobewandkasten
- diverse originele authentieke elementen.

Bestemmingsplan
De locatie valt binnen het bestemmingsplan “De Bergen”, vastgesteld d.d. 23 november 2011 en heeft de bestemming Kantoor. Naast de hoofdfunctie is de locatie ook bestemd voor Waarde – Cultuurhistorie.

Zie voor nader informatie de plankaart en de bestemmingsplanvoorschriften, welke zijn opgenomen in de dataroom.
De voor `Kantoor´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoren;
b. (ondergrondse) parkeergarage;
c. wonen uitsluitend voor zover bestaand in de vorm van een woning tenzij in de bestaande situatie reeds sprake is van
onzelfstandige woonruimten;

Transformatieplan
Huidig eigenaar heeft een plan gemaakt voor de transformatie van het object naar 11 gestoffeerde en gemeubileerde wooneenheden ten behoeve van expats en short stay. Het concept voor deze herontwikkeling bestaat uit een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling, waarbij de uitstraling van het woonconcept past bij de chique uitstraling van het monumentale pand.

De gemeente heeft uitsluitend vergunning verstrekt op basis van dit voorgenomen gebruik, met het oog op een lagere parkeerbehoefte van dit type gebruiker.

Levering
Het object wordt door verkoper verkocht en door koper aanvaardt in de huidige technische staat, ‘as is, where is’. De levering ‘as is, where is’, wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het object.

Verkoopprocedure
Meerdere kandidaten zijn op de hoogte gesteld aangaande onderhavig verkooptraject. Graag wijzen wij u derhalve op het niet-exclusieve karakter van onze gesprekken en correspondentie.

De locatie wordt in zijn geheel verkocht middels een verkoop bij inschrijving, het doen van onderhandse biedingen is niet mogelijk. Middels een inschrijving kunnen kandidaten een voorwaardelijke óf onvoorwaardelijke / onherroepelijke schriftelijke bieding doen.

Inschrijfdatum
Het volledige en ondertekende inschrijfformulier voorzien van bijlagen dient uiterlijk
woensdag 1 november 2017 om 17:00 uur te zijn gemaild of te zijn ingeleverd bij onderstaand adres:

Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars B.V.
t.a.v. de heer L.A.M. Schreppers MRICS RT en mevrouw drs M.J.G. Ruitenbeek
Emmasingel 13, 5611 AZ Eindhoven
leon@verschuuren-schreppers.nl
moniek@verschuuren-schreppers.nl

Hoewel in beginsel gunning plaats vindt aan de bieder met het hoogste, geldig uitgebrachte bod, zal verkoper bij haar besluit tot gunning onvoorwaardelijke biedingen in beginsel zwaarder zal laten wegen dan voorwaardelijke biedingen. Verkoper behoudt zich echter het nadrukkelijke recht voor om zich tot en met het moment van definitieve gunning te beraden omtrent de al of niet gunning van het object als ook de keuze voor onvoorwaardelijke of voorwaardelijke bieding ongeacht de hoogte van de bieding. Verkoper behoudt zich voorts het recht voor om voor de inschrijving uit aan een gegadigde te verkopen en de verkoopprocedure te beëindigen.

Planning
De planning met betrekking tot de verkoop is als volgt:
- Deadline uitbrengen bieding: woensdag 1 november 2017 om 17:00 uur
- Beslissing omtrent voorlopige gunning: tot en met dinsdag 14 november 2017
- Definitieve gunning: uiterlijk 22 november 2017 om 17:00 uur
- Tot stand komen koopovereenkomst: uiterlijk 29 november 2017
- Bankgarantie/waarborgsom: binnen 10 dagen na definitieve gunning
- Datum levering: medio december 2017 met een mogelijke uitloop naar uiterlijk 15 januari 2018.

Eigenaar houdt zich het recht voor om bovenstaande planning te wijzigen indien zij dit nodig acht. Indien er een wijziging plaats vindt, zullen kandidaten c.q. bieders worden geïnformeerd. Eenzijdige wijzigingen in de planning zullen niet plaatsvinden nadat een beslissing omtrent gunning is genomen.

Voorwaarden
Biedingen dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de bieding dient onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn, óf voorwaardelijk met een gedetailleerde toelichting van de
voorwaarden waarop de bieding wordt gedaan;
- entiteit van kopende partij dient te zijn vermeld;
- bevoegdheid van ondertekenaar dient te zijn aangetoond;

Kijkdagen
Bezichtiging van het object is uitsluitend mogelijk tijdens een drietal kijkdagen:
Kijkdag 1: donderdag 5 oktober 2017 van 14.30 uur tot 17.00 uur.
Kijkdag 2: woensdag 11 oktober 2017 van 10:00 uur tot 12:00 uur.
Kijkdag 3: dinsdag 17 oktober 2017 van 15:00 uur tot 17:00 uur.

U dient zich hiervoor per email aan te melden via moniek@verschuuren-schreppers.nl of telefonisch via 040 – 2 11 11 12.

Dataroom
Voor informatieverstrekking en inzage in documenten wordt gebruik gemaakt van een digitale dataroom.
Toegang tot de dataroom dient te worden aangevraagd per e-mail via: moniek@verschuuren-schreppers.nl

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Huur BTW belast nee
Koop BTW belast nee
Servicekosten BTW tarief nee
Aangeboden sinds 4 weken geleden
Status Beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Bouwjaar 1938
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Oranjestraat 2 a
Plaats Eindhoven
Provincie Noord-Brabant
Land Nederland
Ligging In woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 853 m²
Totaal bechikbare oppervlakte 638 m²
Oppervlakte in units vanaf 638 m²
Kantoor
Oppervlakte 638 m²
Oppervlakte in units vanaf 638 m²
Parkeerplaatsen
Niet-overdekt aantal 14

Brochure

Download
Geheel vrijblijvend binnenkijken?

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.