Kronehoefstraat 85 , 5612 HL, Eindhoven

  • A
prijs nader overeen te komen
Jos Dams MRICS RM
Heeft u vragen?
Neem contact op met Jos
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Kronehoefstraat 85-87 te Eindhoven Voormalige Rabobank - VERKOOP BIJ INSCHRIJVING INTRODUCTIE Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars B.V. nodigt u graag uit om deel te nemen aan de verkoopprocedure van de voormalige Rabobank-vestiging aan de Kronehoefstraat...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 5402 m²

Downloads

Kronehoefstraat 85-87 te Eindhoven

Voormalige Rabobank - VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

INTRODUCTIE
Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars B.V. nodigt u graag uit om deel te nemen aan de verkoopprocedure van de voormalige Rabobank-vestiging aan de Kronehoefstraat 85-87 te Eindhoven.
Wij zijn door de Coöperatieve Rabobank U.A. aangewezen om de verkoop bij inschrijving te begeleiden in samenwerking met notariskantoor Taylor Wessing te Eindhoven.
Voor inzage van beschikbare stukken is er een online dataroom ingericht waarin -naast deze projectinformatie- tevens de inschrijvingsvoorwaarden en het inschrijvingsbiljet zijn opgenomen.
Uitsluitend na toegang tot de digitale dataroom kunt u deelnemen aan de verkoopprocedure. Voor toegang tot de dataroom kunt u een email sturen aan: moniek@verschuuren-schreppers.nl

OBJECT
Het object is omstreeks 1998 gebouwd in opdracht van de Rabobank en is in gebruik geweest als regionale vestiging van de bankinstelling. Tot voor kort was het object in gebruik door de gemeente Eindhoven ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Het object is opgebouwd uit 4 bouwlagen, begane grond tot en met 3e verdieping.
In totaal omvat het object circa 6.178 m² bruto vloeroppervlakte, respectievelijk circa 5.402 m² v.v.o., als volgt verdeeld:

b.v.o. v.v.o.
Begane grond circa 1.658 m² circa 1.505 m²
1e etage circa 1.690 m² circa 1.510 m²
2e etage circa 1.696 m² circa 1.510 m²
3e etage circa 1.134 m² circa 877 m²
Totaal circa 6.178 m² circa 5.402 m²

Tot het gebouw behoort tevens gebouwgebonden (overdekte) buitenruimte ter grootte van in totaal circa 183 m² b.v.o..

Er zijn 63 parkeerplaatsen op eigen terrein en 55 parkeerplaatsen in de parkeerkelder van het naastgelegen gebouw aan de Kronehoefstraat 83/Zeeheldenlaan ongenummerd.

Het object heeft een energielabel A.

LOCATIE
Omgevingsfactoren
Het object is gelegen aan de noordelijke rondweg van Eindhoven, aan de rotonde met de Boschdijk en de Marconilaan en heeft hierdoor een hoge attentiewaarde en grote herkenbaarheid. De directe omgeving bestaat uit een mix van kantoorgebouwen, woningen, supermarkt en winkels (De Woenselse Markt en de Kruisstraat) en kent daardoor een levendig karakter.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is vanwege de directe ligging aan de rondweg zowel met eigen als met openbaar vervoer goed te noemen. Diverse hoofdinvalswegen naar het stadscentrum, zoals Boschdijk, Veldmaar-schalk Montgomerylaan en J.F. Kennedylaan, zijn op korte afstand gelegen en bieden tevens aansluiting op het snelwegennet A2, A50 en A58. Diverse bushaltes bevinden zich in de directe omgeving met rechtstreekse verbindingen naar busstation “Neckerspoel” en het Centraal Station.

Parkeren
Op het buitenterrein dat bij het object hoort zijn circa 63 parkeerplaatsen gelegen. Het onbebouwde perceel Woensel-G-8233 (394 m²) biedt ruimte om het aantal parkeer-plaatsen uit te breiden. Het geheel is afgesloten middels een hekwerk met een schuifpoort en een slagboom-installatie.
In de parkeerkelder van het naastgelegen gebouw aan de Kronehoefstraat 83 / Zeehel-denlaan ong. zijn nog eens 55 parkeer-plaatsen beschikbaar (middels het eigendom van de appartementsrechten).
In totaal komt de parkeernorm daarmee op 1 parkeerplaats per 45 m², wat voor deze locatie zeer gunstig is.

Opleveringsniveau
De begane grond, eerste en tweede verdieping zijn in gebruik geweest als kantoorruimte en zodanig ingericht. Op de derde verdieping bevindt zich het voormalige bedrijfsrestaurant met een bar en toegang tot het dakterras. Ook bevinden zich op deze verdieping enkele ruime vergaderkamers, de serverruimte, archiefruimtes en de technische ruimten.

Het object is voorzien van onder meer de navolgende voorzieningen:
• ruime centrale entree met open trapverbinding naar de verdiepingen;
• 3 x liftinstallaties (8 personen);
• gescheiden dames- en herentoilet per bouwlaag;
• MIVA op de begane grond;
• buitenzonwering (deels defect);
• diverse stijgpunten via trappen;
• brandslanghaspels, poederblussers en brandmeldinstallatie;
• systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• deels LED, deels tl-verlichting met bewegingssensoren;
• aanwezige inbouwpakket, voorzien van onder meer vloerbedekking, binnenwanden, binnenzonwering, pantry per verdieping.

Staat van onderhoud
Het bouwjaar is omstreeks 1998. De staat van onderhoud kent echter diverse aandachtspunten. Zie hiervoor het document ‘Onderhoud Kronehoefstraat 87 Eindhoven’ (email van Heyday d.d. 26 januari 2023) en diverse andere informatie in de dataroom. De verstrekte informatie is slechts indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Zo zijn diverse gebouwgebonden installaties en de dakbedekking grotendeels aan vervanging toe.
Er dient derhalve rekening te worden gehouden met forse investeringen, ongeacht het beoogde gebruik.

‘As is, where is’
Het object wordt door verkoper verkocht en door koper aanvaardt in de huidige staat, ‘as is, where is’.

De levering ‘as is, where is’, wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het object.

Bestemming
Het object valt binnen het bestemmingsplan ‘Oud Woensel 2012’ (d.d. 20-11-2012) en heeft de bestemming ‘Kantoor’. Het object is daarmee thans nog bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van kantoor-activiteiten.
Zie voor nadere informatie de plankaart en de bestemmingsplanvoorschriften, die zijn opgenomen in de digitale dataroom en tevens online via www.omgevingsloket.nl is in te zien.
Gelet op het tijdelijk gebruik als opvang-locatie en de transformaties naar wonen in de omgeving lijkt ook voor dit object trans-formatie naar wonen een mogelijkheid. Aangezien het verloop van het verkoop-traject vertraagd zou worden indien op voorhand de gemeente om een intake hieromtrent wordt gevraagd, zal dit aan de markt worden overgelaten.
Het is aan de gegadigde zelf om zich een beeld te vormen bij de (publiekrechtelijke) gebruiksmogelijkheden van dit object.
De kosten en het risico voor een eventuele aanvraag en bestemmingsplanwijziging komen expliciet geheel voor risico en rekening van de gegadigde/koper.

Milieu
Bodem
Voor de bodemgesteldheid wordt verwezen naar het Verkennend bodemonderzoek (Inpijn Blokpoel, 1996) en het Nader bodem-onderzoek (Nipa Milieutechniek, 1997). Beide documenten zijn in de digitale dataroom opgenomen.
De onderzoeksresultaten leveren geen be-perkingen op ten aanzien van het huidige gebruik van de locatie en vormen ook geen belemmering voor de voorgenomen ver-koop.
Koper dient desgewenst zelf onderzoek uit te voeren danwel in overleg met de gemeente Eindhoven te treden of eventuele grond-afvoer en –verwerking bespreekbaar is.

Asbest
Gelet op het bouwjaar van het object is het niet aannemelijk dat er asbest in het object is verwerkt. De onbekendheid van verkoper met de aanwezigheid van asbest in het verkochte houdt uitdrukkelijk geen garantie in van verkoper dat er geen asbest aanwezig is.

Verkoopprocedure
Verkoop bij Inschrijving
De object met ondergrond, erf, parkeerplaatsen en toebehoren alsmede de 55 parkeerplaatsen (appartementsrechten) in naastgelegen ondergrondse parkeergarage wordt in zijn geheel verkocht middels een verkoop bij inschrijving. Het doen van onderhandse biedingen is niet mogelijk.

Voorwaarden
De voorwaarden die horen bij deze verkoop bij inschrijving zijn verwoord in de ‘Inschrijvings-voorwaarden’, die zijn opgenomen in de digitale dataroom. Uitsluitend nadat toegang tot de digitale dataroom is verkregen, kunnen gegadigden een bieding uitbrengen via het inschrijvingsbiljet, dat eveneens in de dataroom is opgenomen.

Middels het inschrijvingsbiljet kunnen gegadigden uitsluitend een onvoorwaardelijke en onherroepelijke schriftelijke bieding doen. Hoewel in beginsel gunning plaats vindt aan de bieder met het hoogste, geldig uitgebrachte bod, zal verkoper bij haar besluit tot gunning ook de bieder en het voorgenomen gebruik in haar overweging meenemen. Verkoper behoudt zich het nadrukkelijke recht voor om zich tot en met het moment van definitieve gunning te beraden omtrent de al of niet gunning. Voor alle van toepassing zijnde voorwaarden wordt verwezen naar de ‘Inschrijvingsvoorwaarden’.

Inschrijvingsdatum
Het inschrijvingsbiljet dient uiterlijk 13 maart 2024 om 12:00 uur in een gesloten envelop danwel een geregistreerde email te worden ingeleverd bij onderstaande notaris:
Taylor Wessing N.V.
t.a.v. de heer H. Stroom
Kennedyplein 201, 5611 ZT Eindhoven
h.stroom@taylorwessing.com
(088) 024 31 30

Planning
De planning met betrekking tot de verkoop is als volgt:
- Deadline uitbrengen bieding: 13 maart 2024 om 12:00 uur
- Deadline (al dan niet) gunning: 10 april 2024 17:00 uur
- Tot stand komen koopovereenkomst: bij gunning
- Bankgarantie/waarborgsom: binnen 5 dagen na gunning
- Datum levering: uiterlijk 4 weken na gunning

Verkoper houdt zich het recht voor om bovenstaande planning te wijzigen indien zij dit nodig acht. Indien er een wijziging plaats vindt, zullen gegadigden c.q. bieders worden geïnformeerd.

Kijkdagen
Bezichtiging van het object is uitsluitend mogelijk tijdens een drietal kijkdagen:

Kijkdag 1: dinsdag 16 januari 2024 van 14:00 uur tot 17:00 uur.
Kijkdag 2: donderdag 25 januari 2024 van 10:00 uur tot 13:00 uur.
Kijkdag 3: woensdag 7 februari 2024 van 10:00 uur tot 13:00 uur.

U dient zich hiervoor per email aan te melden via moniek @verschuuren-schreppers.nl of telefonisch via 040 – 2 11 11 12.

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs prijs nader overeen te komen
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1998
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Kronehoefstraat 85
Plaats Eindhoven
Provincie Noord brabant
Land Nederland
Ligging
  • Overig

Kantoor

Oppervlakte 5402 m²
Oppervlakte in units vanaf 5402 m²

Parkeerplaatsen

Overdekt aantal 55
Niet-overdekt aantal 63

Energie

Energielabel A
Energielabel einddatum 2028-05-28

Bedrijfstakken in

Ontdek de kantoorruimte

Kronehoefstraat 85, 5612 HL, Eindhoven
Kronehoefstraat 85, 5612 HL, Eindhoven

Locatie

Kronehoefstraat 85, 5612 HL, Eindhoven

Schaduwwijzer

Jos Dams MRICS RM
Heeft u vragen?
Neem contact op met Jos
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie